Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl

Ai ai cũng tưởng em là
Chuyên gia đào mỏ, thật là oan khiên
Lấy chồng là lẽ tất nhiên
Cơ mà không phải có tiền mới ưng
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Mặt tiền phải sáng tưng bừng
Khỏi cần đẹp mã đến chừng như tiên
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Phải thông thuộc chữ thánh hiền
Cái này gấp vạn lần tiền đó anh
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Mặc dù là túp lều tranh
Nhưng em vẫn muốn mình anh một nhà
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Gần trời gần đất bao la
Từ nhà đến cái "toa... toa" gì nhờ?
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Em chẳng thích bắt xe đò
Xế riêng phải có, anh à, nhớ nghe
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Dẫu cho vợ giận vợ đe
Chồng em cũng phải biết khoe nụ cười
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Biết chiều biết chuộng vợ rồi
Kể cả những thói người đời chẳng ưa
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Chồng em phải có gân cơ
Thạo súng thạo ống cứ như thạo... người
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Thêm một cái ý này thôi
Chồng em phải biết chăm nuôi con mình
Tiêu chuẩn vàng để làm chồng hotgirl, Cười 24H, tieu chuan ken chong, kem chong, lay chong, chon chong, dam cuoi, co dau, ken chon, bao, tranh vui, tho vui, truyen cuoi, video clip cuoi, cuoi 24
Thế gian có cái chữ tình
Quẩn quanh kén chọn cho mình đẹp đôi
Bấy nhiêu tiêu chuẩn mà thôi
Đạt là em nhắm mắt xuôi... bẫy tình

Recent Posts