Phát hiện người ngoài hành tinh?

Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Hôm qua đi biển Cửa Lò
Nắng sao rát quá không thò mặt ra
Sợ về lại hỏng làn da
Chồng không yêu nữa nên ta đề phòng
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Bố đi công tác ở xa
Mà sao như vẫn ở nhà với con
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Này ông đừng có theo tôi
Kẻo không rồi lại lôi thôi bây giờ
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Nước ngọt của tớ đóng lon
Nước ngọt của cậu lại còn có ti
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Cái này anh đã ước mơ
Từ lâu em ạ, đến giờ thấy mê
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Chơi nhanh cho tớ còn tè
Hở mông muỗi lại vo ve đốt liền
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Các nàng quá đỗi vô tư
Không hề hay biết “dê” từ dưới sông
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Anh cười răng trắng khoe ra
Tôi cười hoảng hốt là ma hay người?
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Hôm qua trốn vợ đi chơi
Hôm nay vợ phạt giữa trời trồng si
Phát hiện người ngoài hành tinh?, Cười 24H, tranh vui, anh vui, hinh vui, tho vui, cuoi 24h, bao, hoi quan cuoi
Buồn buồn ấn cái chơi chơi
Ấn vào một cái xong đời anh luôn

Recent Posts