Clip Phang tập thể Nữ sinh Nghệ AnVideo chỉ hiện trên trình Duyệt FireFoxNàng: Thôi đi, quay gì...thích quay gììì ?
Nàng: Cái tayy..cái tay..yy
Chàng: Sướng?
Nàng: Áohh..áh..quáuu..hìhihí
<quay phim>: Máu với mô
Nàng: Ơh..Muốn chít àh
<quay phim>: sướng ko cởi áo chơi răng
Nàng: Áh..ờ hơ..ơơ
Nàng: Cất tayy..cất tay..yy đii
Nàng: Anh Đạo ra điiii...á haahh á..sướng chít điiiii
Nàng: thì anh ra điii để cho em dây........

Recent Posts