Trai tơ tư vấn tình dục siêu VCL =))




Dưới đây là đoạn hội thoại mà nhóm phóng viên đài * new ( Vì Công Lí ) ghi lại đc với thanh niên Khánh Thiếu Gia chống chỉ định với trẻ em đang mang thai và hai phai đang cho con bú


Đọc từ trên xuống , trái ~> phải



khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:06:20 03/01/12) : nhím oii...............
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:06:27 03/01/12) : hok cho khánh add nick hả
nhimkut3_s2(17:06:40 03/01/12) : ?
nhimkut3_s2(17:06:45 03/01/12) : khánh nào
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:06:54 03/01/12) : khánh thiếu gia trong rpvn này
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:06:57 03/01/12) : eptrao
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:07:07 03/01/12) : add cái nào
nhimkut3_s2(17:07:20 03/01/12) : à
nhimkut3_s2(17:07:36 03/01/12) : mọi người trong đấy bắt ép mình quá đáng
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:08:13 03/01/12) : add nick a chưa
nhimkut3_s2(17:08:34 03/01/12) : Rồi
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:09:54 03/01/12) : à
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:09:56 03/01/12) : em nhỉu tủi rồi
nhimkut3_s2(17:10:30 03/01/12) : bà lão năm nay 93 tuổi rồi

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:10:39 03/01/12) : úi trời
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:10:49 03/01/12) : sn 98 có thể là già quá hok
nhimkut3_s2(17:11:01 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:11:05 03/01/12) : cái gì mà 98
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:11:13 03/01/12) : nhìn avt đố sn nhiu á
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:11:42 03/01/12) : nói giỡn thôi
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:11:45 03/01/12) : sn 94 à
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:11:57 03/01/12) : mà nhà nhím ở đâu
nhimkut3_s2(17:12:54 03/01/12) : ava á
nhimkut3_s2(17:12:57 03/01/12) : khó đoán
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:13:46 03/01/12) : ơnhím ở hà nội hay sì gòn
nhimkut3_s2(17:14:08 03/01/12) : Hà nội
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:15 03/01/12) : ôi zời
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:23 03/01/12) : thế mà ông hưng lại bảo
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:30 03/01/12) : nhím là bạn ổng
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:34 03/01/12) : ở tân phú

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:37 03/01/12) : này nọ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:14:43 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:15:17 03/01/12) :

nhimkut3_s2(17:15:22 03/01/12) : vớ vẩn lão hưng
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:15:47 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:15:56 03/01/12) : rất tiếc chúng ra ở xa nhau

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:16:06 03/01/12) : nếu ko là ta iu nhím rồi
nhimkut3_s2(17:17:47 03/01/12) :

nhimkut3_s2(17:17:56 03/01/12) : thôi em hok dám yêu đâu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:18:39 03/01/12) : tại sao
nhimkut3_s2(17:18:53 03/01/12) : em sợ rồi
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:19:06 03/01/12) : a là trai tơ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:19:10 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:19:19 03/01/12) :

nhimkut3_s2(17:19:23 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:19:23 03/01/12) : iu anh là khỏi phải sợ
nhimkut3_s2(17:19:41 03/01/12) : thằng ny cũ em
nhimkut3_s2(17:19:59 03/01/12) : nó bảo trai tơ có cái gì gọi là quy đầu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:13 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:20 03/01/12) : bao quy đầu
nhimkut3_s2(17:20:28 03/01/12) : đấy là cái gì
nhimkut3_s2(17:20:35 03/01/12) : em ko hiểu ?
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:38 03/01/12) : mún tìm hỉu à
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:49 03/01/12) : bậy bạ lắm đó
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:53 03/01/12) : mún hỉu ko
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:20:58 03/01/12) : giải thix cho nghe
nhimkut3_s2(17:21:59 03/01/12) : đâu
nhimkut3_s2(17:22:07 03/01/12) : hồi hộp ghê "
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:11 03/01/12) : ok
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:15 03/01/12) : giải thix nhé

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:20 03/01/12) : bậy bạ lắm đó
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:36 03/01/12) : con trai
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:40 03/01/12) : cũng như con gái
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:22:47 03/01/12) : con gái có zin
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:04 03/01/12) : con trai cũng có zin
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:22 03/01/12) : con gái zin là cái gì thì hỉu rồi nhé
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:26 03/01/12) : con trai là
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:38 03/01/12) : bao quy đầu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:47 03/01/12) : ở cậu nhỏ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:23:55 03/01/12) : nhay đầu cậu nhỏ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:24:25 03/01/12) : da cậu nhỏ tụt xuống mạnh quá đứt cọng gân
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:24:45 03/01/12) : thì bao quy đầu sẽ tuột xuống
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:24:57 03/01/12) : thế là con trai đã mất zin
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:25:03 03/01/12) : hỉu chưa
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:25:33 03/01/12) : trai tơ ở đây cũng là
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:25:38 03/01/12) : chưa bít iu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:25:51 03/01/12) : chưa bít tình d
nhimkut3_s2(17:25:57 03/01/12) : anh lại chẳng hại đời bao nhiêu cô rồi ý à
nhimkut3_s2(17:26:00 03/01/12) : em ứ tin
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:26:24 03/01/12) : a hại đời ai
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:26:30 03/01/12) : có hại ai đâu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:26:33 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:27:03 03/01/12) : lần đầu em vào N2 , thằng ny em dỗ em ngọt cực kỳ ý

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:27:38 03/01/12) : thế là e đã siêu lòng à
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:27:41 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:27:47 03/01/12) :

nhimkut3_s2(17:28:10 03/01/12) : nhưng thằng đấy đc 4 phút là out
nhimkut3_s2(17:28:22 03/01/12) : thế là do gì hả anh
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:28:29 03/01/12) : bố đời thằng cùi bắp
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:28:52 03/01/12) : do nó quá íu chứ gì

nhimkut3_s2(17:29:17 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:29:29 03/01/12) : Thế anh chắc khỏe hơn phải ko ?
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:29:37 03/01/12) : 30 phút đến 45 phút
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:29:40 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:30:02 03/01/12) : tại nó ko bít cách kìm chế
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:30:26 03/01/12) : thằng đó out nhanh
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:30:35 03/01/12) : là nó thỏa mãn cho nó thôi
nhimkut3_s2(17:30:47 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:30:47 03/01/12) : chắc nó lớn tủi hơn a
nhimkut3_s2(17:30:54 03/01/12) : 92

khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:31:06 03/01/12) : nhưng cái đầu đất của nó ko = a đâu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:31:08 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:32:15 03/01/12) : giỡn vs e thôi chứ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:32:25 03/01/12) : trc' h`
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:32:30 03/01/12) : a chỉ làm có 1 lần à
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:32:39 03/01/12) : và lần đầu tiên của a là 45 phút
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:32:42 03/01/12) : cao nhất
nhimkut3_s2(17:35:16 03/01/12) : uồi
nhimkut3_s2(17:35:22 03/01/12) : anh siêu thế
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:35:51 03/01/12) : thảo mãn thì phải cả 2 cùng hưởng
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:36:04 03/01/12) : chứ có phải 1 người đc 1 người ko đâu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:39:26 03/01/12) : chuyện này chỉ 2 ta bít thôi ko kể ai nhé : buon
nhimkut3_s2(17:39:40 03/01/12) : ứ em thích nghe nữa cơ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:40:12 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:40:44 03/01/12) : của thằng bồ e bao nhiu cm
nhimkut3_s2(17:41:03 03/01/12) : em chẳng đo đâu
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:41:27 03/01/12) : 1 gang tay thì ko bao h` có cửa đc
nhimkut3_s2(17:41:42 03/01/12) : thế phải như thế nào hả anh
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:41:55 03/01/12) : của nó a đoán theo tỉ lệ con trai
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:42:15 03/01/12) : thì 14 hoặc 15 cm thuộc lạoi trung bình
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:42:28 03/01/12) : trung bình là loại lọ nhìu đó
nhimkut3_s2(17:42:33 03/01/12) :
nhimkut3_s2(17:42:36 03/01/12) : thế của anh
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:42:54 03/01/12) : hơn 15
nhimkut3_s2(17:43:06 03/01/12) : uồi
nhimkut3_s2(17:43:11 03/01/12) : sao anh trâu thế
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:43:36 03/01/12) : ko phải là trâu hay ko
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:43:48 03/01/12) : nhưng 1 khi làm chuyện đó
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:43:55 03/01/12) : phải có bí kíp chớ
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:44:00 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:44:03 03/01/12) : trình độ
nhimkut3_s2(17:44:31 03/01/12) : bí kíp của anh là gì
nhimkut3_s2(17:44:35 03/01/12) : em nghe nói
nhimkut3_s2(17:44:43 03/01/12) : có thằng ăn chim con bò
nhimkut3_s2(17:44:54 03/01/12) : hok biết đúng ko
nhimkut3_s2(17:44:59 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:01 03/01/12) : sax
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:03 03/01/12) : làm gì có
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:04 03/01/12) :
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:12 03/01/12) : bố mấy thằng khùng
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:24 03/01/12) : thứ 1
nhimkut3_s2(17:45:33 03/01/12) : thế như thế nào hả anh
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:37 03/01/12) : trong người a phải có men
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:47 03/01/12) : thì a mới khỏe đc
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:45:48 03/01/12) : sung
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:46:07 03/01/12) : thứ 2 phải out 1 lần trước khi làm chuyện đó
nhimkut3_s2(17:46:11 03/01/12) : òa
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:46:24 03/01/12) : nhưng ko phải
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:46:28 03/01/12) : out rồi
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:46:39 03/01/12) : làm đc vài phút lại out
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:47:00 03/01/12) : mà tùy theo trình độ kiềm chế
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:49:50 03/01/12) : đâu rồi
khanhlun_0nlin3_d3ks0aj1141(17:53:03 03/01/12) :


               

Recent Posts