Kỷ lục móc túi nhanh nhất thế giới



Đôi bàn tay của ông có thể "móc túi" cực nhanh và người bị mất đồ không thể biết chuyện gì vừa xảy ra. Kỷ lục độc đáo này thuộc về Bob Arno, một chuyên gia biểu diễn "móc túi" và chuyên đóng vai trộm trong các bộ phim.

Recent Posts