Chém Gió Đi Nè Mấy Bác...Hàng EM Tuyển Không NèKhửa khửa vào xem đêẢnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)Bonus
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.Hình này đã bị thu nhỏ. Clizk vào đây để xem hình với kích thước lớn. Size chuẩn 948x828 http://pro9x.com
Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)

Recent Posts