Anh hùng khó qua ải mỹ nhân


Lại là 1 game show bựa của Nhật :)), hình như là nó kích thích gợi dục nếu thằng kia ko "12h" thì chắc là Win

Recent Posts