Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ


Tới dự một sự kiện quảng bá cho bệnh viện thẩm mỹ nơi cô làm đại sứ, Can Lộ Lộ khiến mọi người phải để mắt tới khi chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng manh chỉ che 1 phần của đôi gò bồng đảo và không mặc áo lót bên trong.

94ef98a9f02f8d Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ
94ef98aa05ff7d Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ
94ef98aa19eeff Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ
94ef98aa2e3499 Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ
94ef98aa43eb5a Can Lộ Lộ mặc áo cũng như không đến viện thẩm mỹ với bộ ngực chảy xệ

Recent Posts