Học sinh nam sàm sỡ bạn nữ cùng lớp
Hết bóp vếu rồi lại sờ soàng linh tinh, còn dúi lọ dúi chai .
Đây là mấy thằng dân tộc thái ở 1 huyện tên là Thuận Châu của Sơn La. Ko biết có đc dạy học tử tế ko mà dân trí thấp ko = con ch ó
Không xử lý bọn này thì chuyện này tái diễn là đương nhiên .
Mình chỉ mong các bác nhà báo xem đc Clip này hãy vào cuộc, viết 1 bài báo phản ánh vấn đề này thô

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ


Post bài sai Image_2 Image_3

Chúc các bạn có những giây phút vui vẻ


Post bài sai Image_2 Image_3

Recent Posts