Clip người đàn ông đun mình trong nước sôi vẫn sống

Trong clip, ông Kenzo Koya đang tái diễn lại một tập tục có tên là Yutate Kagura. Ông ngồi vào nồi nước đang đun sôi nhưng không hề hấn gì. Tập tục này bắt đầu từ năm 1212. Ở một số nơi ở Nhật Bản, người ta chỉ dùng lá tre vảy nước sôi vào người nhưng riêng ở Yamaga, thành phố nơi ông Koya sống, mọi người thường ngồi hẳn vào nồi nước đang đun sôi.Ông Koya chia sẻ sự tập trung sẽ giúp cơ thể không còn cảm giác thấy nóng nữa.
Recent Posts