Clip: Dân Khựa giả vờ bị xe đâm để vòi tiền

Dân Khựa giả vờ bị xe đâm để vòi tiền | hay88.com

Nhìn cách nó ngã hài hước vãi =))
Recent Posts